Joba Stolárstvo

Okná - Dvere - Schody - Kuchyne - Balkóny - Nabýtok - 3D vyzualizácia

a omnoho viac...


Kontakt

Jozef Barnáš

+421 908 854 151

jobaorava@gmail.com


Družstevná 1116

029 47 Oravská Polhora

Slovenská Republika

Vizualizácie

+421904399375